Network Menu

Välkommen till OEMA

Du har landat på SWEA-regionen OEMAs, hemsida. Här kan du hitta mer information om vad OEMA egentligen har för sig.

Jag heter Anette Rydén och är ordförande i SWEA OEMA sedan 1 maj 2018. Vår region omfattar östra Europa, Mellanöstern & Afrika och vi har 12 avdelningar av tämligen olika karaktär; Aten, Basel, Budapest, Genève, Istanbul, Mellanöstern, Moskva, München, Stockholm, Wien, Västerås och Zürich. Min uppgift är att leda OEMAs styrelsearbete och föra OEMAs talan i SWEA International.Anette Rydén, 2018; Foto: Privat

Vi i regionstyrelsen ansvarar bl. a för att SWEAs stadgar och regionekonomi följs, men en annan viktig uppgift är också att utbyta idéer och tips som främjar avdelningarnas utveckling, regionen och SWEA globalt. Vi stödjer och hjälper varandra i vårt arbete.

Regionordföranden är vald av SWEAs medlemmar i två steg: först väljer medlemmarna i en avdelning sin styrelse, sedan väljer avdelningsstyrelsen i regionen sin regionordförande.

En regionordförande är inte endast ordförande i en region. Hennes uppgift som styrelsemedlem i den internationella styrelsen är också oerhört viktig. Hon är länken mellan de olika avdelningsstyrelserna och SWEA International och för på så sätt fram kommentarer, frågeställningar och idéer från avdelningarna i sin region till den internationella styrelsen.

Anette Rydén