Network Menu

Regionmötet 2017 i Perth

ÖEMA Regionmöte i Perth

Ladies at work

Äntligen möte för oss alla IRL! Tänk vad härligt att äntligen få ge varandra en varm kram och ha tid att prata fritt på ett sätt som ibland kan vara svårt i cyberrymden.

Verksamhetsåret 2016 flöt på bra. ÖEMA är ett stort distrikt med hela 12 avdelningar och totalt cirka 1200 medlemmar. Den största avdelningen har vi i Stockholm med 400 hängivna sweor och den minsta i Budapest som är ett naggande gott gäng på 20. Stockholm är också den äldsta avdelningen och Basel den yngsta.

På Regionmötet var alla avdelningar representerade förutom Basel. I februari i år förlorade de plötsligt och oväntat sin ordförande och eldsjäl Ingrid Heijdenberg. Avdelningen i Basel kom på fötter igen med en ny ordförande vid rodret. Från ÖEMA gjorde vi en donation till den fond som skapats i hennes minne för främjade av ”svenska språket hos barn i utlandet”.

Kommunikationen under året har varit tillfredsställande med ett högt deltagarantal och konferenssamtal varje månad. Styrelsens Facebookgrupp är också ett bra stöd för att snabbt få svar på olika frågor. Trots att alla har sina utmaningar finns det tusenfalt fler likheter och det är givande att se att erfarenheterna går vidare.

Aktiviteterna runt om i regionen är många och olika men något som går igen hos alla är känslan för de svenska traditionerna och de stora högtiderna firas, ibland i samarbete med någon av de andra svenska intresseorganisationerna på plats. Något som nästan alltid uppskattas mest av allt är de tillfällen som ges att få prata sitt språk och bara vara den man är.

ÖEMA Regionmöte 2017

Party time!

På förmötet diskuterade vi bl a vad vi har för uppgifter och skyldigheter som AO i en SWEA avdelning samt hur vi kan hitta och på bästa sätt använda de hjälpmedel som finns. Något vi pratat mycket om på årets onlinemöten och som vi här försökte vidareutveckla, var hur man kan få styrelsearbetet att fungera bättre och att mycket sitter i hur man som AO agerar som ledare. Vi tog fram några handlingar som vi ska fokusera extra mycket på framöver för att stärka styrelsens gemenskap och position. En annan viktig fråga även i år gällde medlemsrekrytering.  Vissa avdelningar upplever svårigheter kring hur vi når olika åldrar, hur vi tar hand om varandra och hur vi når framtidens SWEA. Vår härliga SWEA anda som finns på våra möten måste vi vidarebefordra till alla våra medlemmar.

Vi ser redan fram emot att träffas igen och nästa Regionmöte kommer att äga rum på Mallorca den 18-21 oktober 2018 tillsammans med VEMA.